Spareskillingsbanken blir generalsponsor i Sommerbris 2022-2024

Vi i Sommerbris er opptatt av å ha et lokalt nedslagsfelt og være en festival for publikum i kristiansandsregionen. En forlengelse av dette er at vi er opptatt av å være relevante for lokalt næringsliv både som publikum, sponsorer og samarbeidspartnere.

Ny generalsponsor

Helt sentralt har det vært å lande en lokal aktør i Kristiansand som generalsponsor: En generalsponsor som utstråler trygghet, langsiktighet og troverdighet.

Spareskillingsbanken er for Sommerbris den perfekte generalsponsor.

Spareskillingsbanken har vært i byen siden 1877. Det er den siste gjenværende Kristiansandsbank. Befolkningen i Kristiansand har et forhold til Spareskillingsbanken. Mange som kunder, men enda flere kjenner banken som en institusjon i Kristiansand.

Som en lokal og samfunnsengasjert sparebank er det viktig for oss å bidra til å utvikle byen videre. Vi har stor tro på at Sommerbris gir store og gode ringvirkninger i og for byen vår” sier en fornøyd banksjef i Spareskillingsbanken, Kenneth Engedal.

Med Spareskillingsbanken har vi fått en soliditet som er svært verdifull. Både fordi banken stiller seg bak verdiene vi har, og det gir økt troverdighet blant publikum og andre eksisterende og potensielt nye sponsorer. Avtalen er inngått for 3 år og det gir oss mulighet til å utvikle oss sammen.

Vi ruster opp Bendiksbukta

Sammen med Spareskillingsbanken skal vi blant annet ruste opp Bendiksbukta og gjøre den mer innbydende for fremtiden. I tillegg skal vi også bruke Odderøya til å lage publikumsopplevelser som gjør Kristiansandere stolte av byen sin. Vi skal bringe folk sammen til gode sosiale fellesskap.

Som slagordet til Spareskillingsbanken sier: “Hos oss er du et navn”. Akkurat slik er hver eneste billettkjøper en publikummer som vi skal ta vare på og gi en god opplevelse som de verdsetter.

Vi gleder oss til å ta fatt på de neste årene med Spareskillingsbanken som generalsponsor. Vi er nå i vårt treårs jubileum, og for første gang får vi slippe inn publikum. Bare tenk på hva fremtiden bringer.