Sommerbris blir medlem i Fair Play Agder

I et skritt for regionens kulturelle og etiske engasjement har Sommerbris blitt medlem i Fair Play Agder. Dette topartsamarbeidet mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er et viktig skritt for festivalen i å fremme et mer rettferdig, trygt og transparent arbeidsmiljø.

Fair Play Agder, ledet av Leif Vagle med hans 34 år lange karriere i Agder-politiet, er dedikert til å forebygge og bekjempe arbeidslivskriminalitet, og sikre et seriøst arbeidsmarked på Agder. Dette omfatter initiativer som kompetansebygging, veiledning og opplæring, samt oppsøkende virksomhet. Samarbeidet med A-krimsenteret i Agder, politiets A-krimgruppe, og andre kontrolletater, gjør at Fair Play Agder er en viktig aktør i kampen mot urettferdige arbeidspraksiser.

Som en del av dette samarbeidet, vil Sommerbris bidra til Fair Play Agders arbeid gjennom å kvalitetssikre tips og varsler om brudd på lover og regler i arbeidslivet, i tillegg til å delta i holdningsskapende arbeid. Festivalen forplikter seg også til å samarbeide på tvers av private og offentlige sektorer for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og fremme like konkurransevilkår.

«Dette medlemskapet er et viktig steg på vei til å sikre et trygt og rettferdig arbeidsmiljø for alle våre ansatte og samarbeidspartnere. Vi ser frem til å jobbe sammen med Fair Play Agder og andre medlemmer for å styrke vårt fellesskap og bransje» sier festivalsjef Heine Strømme.

Med Sommerbris tilknytning til Fair Play Agder, tar festivalen et viktig skritt mot å styrke sin rolle som en ansvarlig og etisk aktør i musikk- og kulturbransjen i Agder.